SAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Edebiyat, Müzik ve Hat Sanatında Anlam Sorunu

Burhanettin Tatar

17 Aralık 2016 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Edebiyatın dilin dilselliğini, müziğin melodik sesin zamansallığını, hat sanatının estetik harflerin mekansallığını ön plana çıkaran sanatlar olması, sanat-anlam arasındaki ilişkinin dil, zaman ve mekan açısından yeniden kurgulanmasını gerektirmektedir. Bir başka deyişle, edebiyat, dilin metaforik karakterine referansla anlamı ele alırken, müzik, sesin melodik karakterine referansla anlam sorununu ön plana çıkarmaktadır. Hat sanatı ise, harflerin estetik biçimlenmesine referansla anlamı yeniden ele almaya bizi zorlamaktadır.

Böylece sanat eserine bir okur, dinleyici veya temaşa eden kişi açısından bakıldığında, edebiyat daha ziyade göz ve/veya kulak, müzik kulak ve hat sanatı göz ekseninde anlamı belirleme veya konumlandırma çabası olarak tecrübe edilmektedir. Ancak her üçünün de ortak tarafı, gündelik dil, ses ve harf kullanımından farklı olarak dış dünyaya doğrudan referansta bulunmamaları, anlamı kendi bünyelerinde açtıkları semantik alan içinde keşfetmeye bizi davet etmeleridir. Buna göre, sorgulamamız ve tartışmamız gereken en temel sorulardan biri, dış dünyaya veya her hangi bir olaya (duruma) doğrudan referansta bulunmamalarına karşın, çok farklı düzlemlerde açığa çıkan bu sanatlar “anlam” dediğimiz köklü soruyu nasıl sormaktadırlar? Bu sanatların “nasıllığı” ile ortaya çıkardıkları anlam sorusunun “nasıllığı” arasında ne tür bir ilişki vardır? Kısacası, bu sanatlar bizi göz ve/veya kulak ekseninde sıkışan bir anlam sorunu ile mi yüzleştirirler? Yoksa her biri tam da bu sınırların ötesine bizi yönlendiren birer “dehliz” ya da “eşik” olarak mı karşımıza çıkar?

*Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.