MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Felsefe ve Vahiy: Sa‘îd b. Dâdhürmüz ve Felsefî Risâleleri

Veysel Kaya

18 Mayıs 2019 Cumartesi 13:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

 

 

 

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Ramazan ayındaki tek yuvarlak masa toplantısında Veysel Kaya'yı* ağırlayacak. Kaya'dan Klasik Yayınlarının İslam Felsefesi dizisinden çıkan Felsefe ve Vahiy: Sa‘îd b. Dâdhürmüz ve Felsefî Risâleleri** başlıklı kitabını dinleyeceğiz.

Arka kapaktan: "Felsefe ve vahiy, düşünce tarihinde daha çok aralarındaki çatışmayla gündeme gelirler. Ancak dikkatli bir felsefe tarihi okuması, bu yapıların arasındaki çatışmayı öne çıkaranların yanında, uzlaşma ve bütünleşmeye vurgu yapanların da oldukça önemli bir yer tuttuğunu ortaya koyacaktır. Özellikle dinî bir ortamda şekilllenen felsefe faaliyetleri, felsefe ve vahyin arasını bulma adına farklı sentezler sunmuşlardır. Bu sentezlerin bir tarihi olarak görülebilecek İslam felsefesi tarihi, İslam medeniyetinin ürettiği felsefe, kelâm ve tasavvuf gibi teorik disiplinlerle sıkı bir ilişki içerisinde olan ve ilahî ve beşerî bilgi düzeylerini birleştirmeye çalışan özgün girişimlere konu olmuştur.

Felsefe ve Vahiy; felsefe, kelâm ve tasavvuf disiplinleri arasında öngörülen sınırları belirsizleştirerek, İslam düşüncesinin ilk beş yüzyılında ortaya koyduğu muhteşem birikimi bir potada eritmeyi amaçlayan bir düşünürün fikir dünyasını ele almaktadır. Sa‘îd b. Dâdhürmüz ismini taşıdığı ve V/XI. yüzyıl içinde aktif olduğu dışında hakkında kaynaklarda hiçbir bilgi edinemediğimiz bu yeni keşfedilen filozof/kelâmcı/mutasavvıf, günümüze bir yazma eser mecmuası içerisinde gelen üç risale bırakmıştır. İlk başta basit birer ahlâk, felsefe ve kelâm kitabı gibi görünen bu risaleler hakkında yapılacak kavramsal analizler ve bağlam araştırmaları, İslam düşünce tarihi içerisinde eşine az rastlanır bir proje ile karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymaktadır."

 

İstanbul Üniversitesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. Lisansını 2003 yılında Uludağ Üniversitesi’nde, yüksek lisansını “Fahruddin Râzî’nin Mâtürîdîlerle Tartışmaları ve Eleştirisi” teziyle 2007 yılında ve doktorasını “Felsefe-Kelâm İlişkisi Çerçevesinde İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi” teziyle 2013 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Yurtdışında Osnabrück (Almanya), Pisa (İtalya) ve Padua (İtalya) gibi üniversitelerde davetli olarak dersler verdi. Muslim WorldStudia Graeco-ArabicaIlahiyat Studiesgibi akademik dergilere; Encyclopedia of Islam (Brill), Encyclopedia of Islam and Politics (Oxford), Encyclopedia of PhilosophyScience, and Technology in Islam (Oxford), Encyclopedia of Medieval Philosophy (Springer) ve Dictionary of Literary Biography gibi referans kaynaklarına katkılarda bulundu. İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi (Ankara: Otto2015), İbn Sînâ: Hayatı, Düşüncesi, Etkileri (Köln: Plural Publications, 2017) isminde basılı kitapları ve kelâm ve İslam felsefesi alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri mevcuttur.

** Klasik Yayınları, 2018.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.