ROUNDTABLE MEETINGS

Celaleddin ed-Devvânî: Enmûzecü’l-ulûm & Sipahizâde: Enmûzecü’l-fünûn

Ali Kürşat Turgut, Necmi Derin

Saturday, April 11, 2015 2:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Toplantı dizisinin dördüncü oturumunda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ali Kürşat Turgut Celaleddin ed-Devvânî'nin Enmûzecü’l-ulûm adlı eserinde ilimler tasnifinin ele alınış biçimine dair bir sunum gerçekleştirecek. Aynı oturum içerisinde Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Necmi Derin, Sipahizâde'nin Enmûzecü’l-fünûn başlıklı eserini tartışacak.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).