MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Posthüman: Şehir ve Beden

Yaylagül Ceran

10 Aralık 2022 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

 

 

 

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Kitabiyat toplantı dizisinde Yaylagül Ceran Karataş* (Doç. Dr.) ile çağdaş felsefe tartışmalarının önemli ve merkezi meselelerinden biri haline gelen posthümanizmi tartıştığı yeni kitabı Posthüman: Şehir ve Beden** üzerine konuşacağız. Siyasal Kitabevi'nin neşrettiği eser, yayınevinin "Posthümanizm Kitaplığı" serisinin de ilk kitabı.

 

Tanıtımdan:

"Sokratik diyaloglarda karşımıza çıkan “kendini bil” (gnothi seauton) buyruğu, “Ben, insan teki, kimim?/neyim?” sorusunda bilmeyi ve eylemeyi etik, ontolojik ve epistemolojik açıdan birbirine bağlamaktaydı. Süreç içinde Hıristiyan teolojisi, mekanik kozmoloji ve kartezyen dünya tasavvuru, bu buyruktaki bilmeyi ve eylemeyi birbirinden ayırmış ve hatta birini diğerine tabi kılacak şekilde dönüştürülmesine neden olmuştur. Bilinenin ne olduğu, bilenin kim ve/veya ne olduğu, bilmenin nasıl bir bilme olduğu birbiriyle ilişkilendirilemeyecek biçimde indirgenerek parçalara ayrıştırıldığında “kendini bilmek” için yeni teknikler kurulmuştur. Bunlar, mekanik kozmolojide özne-nesne ikiliğiyle ve mekânı ve zamanı ölçü üzerinden tanımlayan rasyonaliteyle perçinlenmiştir. Elinizdeki kitapta, insanın kendiliğini merkeze alan farklı teknikleri yapısöküme uğratan, merkezliliği dağıtan ve canlılık düzeyinde yeni madde okuyuşuyla ikilikleri aşan ve kendiliği genişleten posthümanizmle  hümanizmin kendilik tekniklerini nano, biyo, robo ve info teknolojilerle insanmerkezinde genişleten transhümanizm karşılaştırılarak “yeni bir felsefî antropoloji kurulabilir mi?” sorusu beden, şehir ve mekân üzerinden araştırılmıştır."

 

 

*Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

**Siyasal Kitabevi

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.