TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Sanayileşme ve Şehir Gelişimi (1850-2000): Tarihsel Kaynaklar ve Yeni Yöntemler

Mustafa Erdem Kabadayı

10 Mart 2018 Cumartesi 17:00 Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Şehir ve Mahalle Konuşmaları başlıklı yeni program serisine başlayan Türkiye Araştırmaları Merkezi, mekan, şehir ve mahalle konularını tarihi ve güncel yönleri ile konuşmaya fırsat verecek tez, makale, kitap, proje vb. çalışmaları kitlesine ulaştırıp tartışmaya devam ediyor. Bu minvalde serinin Mart ayında ilk konuğu, 1850-2000 yılları arasında Osmanlı-Türkiye’deki sanayi ve şehirleşmenin gelişimini konuşmak üzere Erdem Kabadayı* olacak. Kendisiyle geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüz Türkiye’sine sanayileşme, iktisadî büyüme ve kentleşme dinamiklerini ölçmeyi ve haritalamayı hedeflediği projesi üzerine konuşacağız. Kabadayı, sanayileşme, şehirleşme ve bunların yanında yer alan meslekî, yerleşimsel ve göçsel değişim dinamiklerine odaklanarak projesini sürdürmektedir. Projeyle, Osmanlı/Türk sosyo-ekonomik tarihini Dijital İnsanî Bilimler'e taşıma hedefi gütmekte, yeni bir uygulama alanıyla ilçe gibi küçük bir coğrafî ölçek kullanarak meslek yapısı ve nüfustaki niceliksel değer değişikliklerini elektronik görsel hâline getirmeyi hedeflenmektedir. Projenin nihaî amacını, iktisadî gelişmenin bölgesel ve zamansal farklılıklarını anlayabilmek şeklinde özetleyen Kabadayı ile konu etrafındaki tartışmaları konuşacağız.**

 

* Doç. Dr., Koç Üniversitesi

** https://h2020.org.tr/tr/basari-hikayesi/1362

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.