TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Erken Cumhuriyet Hatıratlarında Geç Osmanlı

İbrahim Özen

25 Ocak 2020 Cumartesi 16:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Ocak ayı Tez-Makale programı konuğumuz İbrahim Özen* ile Ankara Gazi Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi** üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

 

Özet:

“Bu çalışma, 1930-1950 arasında kitap olarak basılmış ve süreli yayın sayfalarında kalmış

hatıratlardan hareketle, II. Abdülhamit döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına

uzanan siyasî, sosyal, kültürel ve edebî hayat üzerine bir incelemeyi kapsamaktadır. Tarihî

gerçeklik göz önünde bulundurularak hatırat yazarlarının bakış açılarıyla, bir devletin

yıkılıp diğerinin kurulduğu dönemin panoramasını çizmek çalışmanın amacıdır. Dört

bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, kuramsal çerçeve çizilerek hatıratın diğer

otobiyografik türlerle ve kurmaca metinlerle ilişkisine değinilmiştir. Bununla birlikte

hatıratın güvenilirliği sorgulanmış, bilhassa tarih ve edebiyat olmak üzere, sosyal bilimlere

dair çalışmalarda kaynak olarak kullanımı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, edebiyat

ve matbuat hayatına yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Edebiyat mahfilleri, hatırat edebî eser ilişkisi, ediplerin kavga ve dostlukları, edebî topluluklar-birliktelikler, edebiyat sansür ilişkisi bu bölümde ele alınmıştır. Üçüncü bölüm, siyasî hayatın değerlendirmesidir.

II. Abdülhamit döneminden II. Meşrutiyet‘e, Milli Mücadele‘den çok partili hayata geçiş

denemelerine kadar devam eden süreç, tarihimize yön veren olaylar etrafında, tematik

başlıklar altında incelenmiştir. Dördüncü bölümü oluşturan sosyal ve kültürel hayata

yönelik değerlendirmelerde; eğlence hayatı, savaşların sosyal hayata yansıması, okul ve

eğitim, aile hayatı, ulaşım araçları, Osmanlı Devleti’nde Türk kimliği ve kadının toplum

hayatındaki yerinden bahsedilmiştir.”

 

* Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi

** Ankara Gazi Üniversitesi, 2016

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.