YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Karagöz Musikisinin İcra Üslubu

Mustafa Doğan Dikmen

15 Nisan 2017 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi’nde Karagöz'ü Yeniden Düşünmek  program dizisi devam ediyor. Programın Nisan ayı konuğu "Karagöz Musikisinin İcra Üslubu" isimli sunumnuıyla Mustafa Doğan Dikmen olacak.

Karagöz-Hacîvat, bir temâşâ sanʻatı olması sebebi ile müzikle tezyîn edilmiş; ve fakat tamâmı îtibârı ile tasavvufî bir mânâ üzerine oynanmasına rağmen,  müzik olarak; oyunlarında tekke müziği icrâsı yapılmamıştır . Din içre; fakat aslâ dîni literatürü kullanmayarak, Osmanlı tabâsındaki azınlıkları da hassâsiyetle gözeterek dînî bir  mes’eleye atıf yapmamıştır. Sosyal hâdisâtla yakından ilgilenmiş; hatta istihzâ ile tenkîd etmiş, fakat politikaya bulaşmamıştır. Osmanlı’da geniş kitlelere hitâb eden böyle bir temâşâ sanʻatı anâsırından,  en başta gelen müziğinin de; hem dînî hem de sosyal bakımdan bî-taraf olması husûsiyetle dikkate değerdir.  Elimizdeki kayıtlardan ve yazılı kaynaklarda müziğe dâir belgelerden hâsıl olan kanaatimiz, karagöz mûsıkîsinin özel bir icrâ tarzı ile sunulduğu ve bu icrânın da kadîm mûsıkîmizin bâzı eseleri üzerinde yoğunlaştığıdır. Perde gazelinden sonra icrâ edilen eserler genellikle ağırsemâʻî veyâ yürüksemâî türündedir ki istisnâların kâideyi bozmayacağı hakîkati her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bazen coşkulu fasıllardan bir-kaç şarkılık kompozisyon da çoğu-kez  bu repertuara girmiştir. Önemli olan oyuna uygun ritm ve havada eserlerin icrâsıdır. Tiplemeler ise abartısız; lâkin perdeye gelecek figür ile mütenâsibtir. Ez-cümle; Karagöz Mûsıkîsi, Türk Müzik Sanʻatı repertuarı içinde ehemmiyetli bir yer teşkîl etmekte ve bu özel repertuarı, özel icrâ tarzı ile husûsî kılmaktadır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.