YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Bir Tasarım ve İnşa Öyküsü: Dr. Hikmet Bey Evi

Ahmet Yılmaz

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:00 Salon: ZEYREK SALONU

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Ev ve Mimari isimli  program dizisine üçüncü oturumuyla devam ediyor. Celâleddin Çelik ve Halil İbrahim Düzenli moderatörlüğünde gerçekleştirilen program dizisinin Ocak ayı konuğu mimar Ahmet Yılmaz olacak. Yılmaz, programda tasarımını yaptığı Dr. Hikmet Bey evinden bahsedecek.

Karaman'da tasarlanan bu ev, standart biçime dönüşmüş yapılaşma koşullarını zorlamak ve yerel kültürel yapılaşma değerlerine yaklaşabilme denemesidir. Oluşturulan parselasyon doğrultusunda çekme mesafelerinin oluşturduğu sınırlama ile “parselde tek kütle” yapma alışkanlığı yerel ve kültürel değer olan müştemilat olgusunu imkansız kılma/yok sayma anlayışını doğurmaktadır. Oysaki geleneksel Anadolu yaşam biçiminde kademeli mahremiyet anlayışı “ev” planlamasından mahalle ve oradan da şehir ölçeğine kadar uzanmaktadır. Mevcut imar koşulları ile elde edilemeyen veya müsaade edilmeyen yüksek bahçe duvarı, şehir dokumuzun ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer şekilde planlama anlayışında oluşan tekdüze yaklaşım, inşaat yapım tekniklerinde de hüküm sürmektedir. Yerel malzeme ve teknikler neredeyse unutulmuştur.

Karamanda deneysel bir çalışma olarak ele aldığımız bu konu mimarisinde, yerel teknikler, günümüz malzeme ve mühendislik çözümleri ile ele alınmıştır. Yapı beton temel üzerine taş taşıyıcı duvarlarla bodrum kat ve zemin kat inşa edilmiş, üst katta ahşap taşıyıcı karkas tercih edilmiştir. Taş duvarlar beton hatıllarla kat sevilerinde bağlanmış ve çıplak olarak bırakılmıştır. Yapıda kullanılan duvar örgü tekniği Karaman ili ve yakın çevresindeki birçok yerleşim yeri gezilerek tespit edilmiş ve aynı kalite elde edilmeye çalışılmıştır. Yapının su ve nemden etkilenmemesi için kuyular ve drenaj sistemleri geliştirilmiş; hiçbir şekilde geçirimsiz membranlar tercih edilmemiştir. Çünkü eğer biz çevresel suyun ve zemin suyunun hareketini sağlıklı kanalize edebilirsek yapı duvarları sürekli hava alacak ve dolayısı ile kuru kalacaktır.

Bu çalışma ile geleneksel yöntemlerin günümüz malzeme ve olanakları ile birleştirilerek, her yere aynı tip yapı anlayışının zorunluluk olmadığı vurgulanmak istenmiştir.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.