MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Türkiye'de Biyografi -Açık Oturum

Abdülhamit Kırmızı, Beşir Ayvazoğlu, Abdurrahman Atçıl, Ali Birinci, Hatice Aynur

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:00 Salon: ZEYREK SALONU

Biyografi yahut daha kapsayıcı ve bugün literatürde kabul gören ifadesiyle hayat yazımı çalışmaları (life-writing studies) günümüz edebiyat disiplininin akademik bir araştırma sahası olarak lokomotif gücünü oluşturuyor. Roman hakkındaki tür tartışmaları eski ateşini görece kaybettiğinden bu yana bu konudaki bilimsel araştırmaların odağı oto/biyografik türler olmuştur. Özellikle 70’li yıllar bu yönelimin açıkça ayırt edilebildiği döneme denk gelir. Bugüne gelindiğinde dünyanın apayrı yörelerindeki birçok akademik kurumda hayat yazımı araştırma merkezleri kurulmuş durumdadır. Bu merkezler bir kanser hastasından hükümlü bir suçluya, tanınmış bir edebiyat adamından başarılı bir politikacıya kadar çok farklı öznelerin kendilik tecrübelerini ego-dokümanlar aracılığıyla nasıl ortaya koyduklarını inceliyor; yaşam, metin, anlatı ve edebiyatın etkileşimlerini söylemsel ve indirgemeci olmayan bir yaklaşımla anlamaya çalışıyorlar. Biyografinin, kendini meşru bir tür olarak kurarken ve doğruluk/gerçeklik etkisi uyandırırken farklı alanların metotlarını nasıl kullandığını araştırıyorlar. Oto/biyografik metinler edebiyat haricindeki sosyal bilimler için de büyük önemi haizdir. Sosyoloji toplumun bastırılmış kesimlerini, madunları, kadınları, işçileri çalışırken bu konudaki en büyük yardımı bu kesimlerin yazdığı oto/biyografilerde bulur. Tarih açısından öznelerin ve geçmiş tanıklıkların değeri tartışılmazdır.

Hayat yazımı tartışmaları biyografi, otobiyografi, gezi yazısı ya da seyahatname, anı gibi türlerde büyük mesafe katederek arkasında epey hacimli bir kuramsal arşiv bıraktı. Türk edebiyatı çok zengin, Arap ve Fars edebiyatlarındakiyle alışveriş halinde ve özgün bir biyografi geleneğine sahip olmakla beraber, Türkçede bu literatür üzerine düşünen eserlerin sayısı oldukça az. Türkiye’de Biyografi başlıklı toplantı dizisinde özgün tebliğlerin/metinlerin üretilmesini teşvik etmeyi umuyoruz. Bu oturumlarla Türkçe oto/biyografi yazıcılığının bütün devirlerini ve kaynaklarını tartışma konusu kılmak istiyoruz. Bu manada tabakattan siyere, tezkireden modern biyografiye, rüya defterlerine, güncelere kadar bütün türlerde, farklı bilim alanlarından araştırmacıların üretimlerini dinleyebilmeyi umuyoruz. Toplantı dizisini 2017 yılında ahirete irtihalinin 60. yılını idrak ettiğimiz, imparatorluk son devri ve erken cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en velut ve mütebahhir biyograflarından ve edebiyat tarihçilerinden İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın aziz hatırasına adıyoruz. Bu toplantıları onu anmaya bir vesile kılmak istiyoruz.

Serinin ilk etkinliği açık oturumda Türkiye'de biyografinin kaynaklarını, meselelerini, insan anlayışını, özgüllüğünü, başka edebiyatlarla ilişkilerini müzakere edeceğiz. Oturumun çok değerli katılımcıları Abdülhamit Kırmızı, Abdurrahman Atçıl, Ali Birinci, Beşir Ayvazoğlu ve Hatice Aynur'dur. 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.