MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu

Eyüp Çoraklı

11 Mart 2017 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgahtakiler toplantı dizisi İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Eyüp Çoraklı'yı* konuk ediyor. Toplantının odak metni Çoraklı'nın kitaplaştırılan doktora tezi Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu**

Kitabın takdim yazısından bir parça: "Historia (araştırma), felsefe-bilime giden yolun temel taşlarından döşendiği MÖ 6 ila 5. yüzyıllarda ortaya çıkıp geliştiğine tanık olduğumuz akılcı İyonya aydınlanmasını simgeleyen, dahası Yunan kültüründe başından itibaren bilgiye ve bilgilenmeye duyulan doyumsuz merakın ifadesi sayılan yegane kavramdır. İnsanın en temel hissiyatından yola çıkan, üstelik hasrı altında sayısız mana barındıran ve giderek bütün bir kültürü kendisiyle açıklayabileceğimiz denli kuşatıcı bir mahiyet arz eden bu kavramı konu edinip tartışmaya açan elinizdeki çalışmanın amacı da, ilk defa Yunan diyarında Aristoteles eliyle tesis edilip tarihe damgasını vuran felsefe-bilim anlayışının doğup büyüme serüvenini ana hatlarıyla teşrih ederek gözler önüne sermektir..."

 

*İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisidir. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın danışmanlığında yürüttüğü "Heredetos ile Hippokrates'te Historia (Araştırma) Sorunu" başlıklı tez çalışmasıyla Felsefe Tarihi alanında doktorasını tamamlamıştır.

**İstanbul: Alfa Kitap, 2017.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.