MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Politik Praksis İmkanı Olarak Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Emine Canlı

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul Üniversitesi Felsefe anabilim dalında savunduğu "Politik Praksis İmkanı Olarak Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine Bir İnceleme" başlıklı doktora tezini dinlemek üzere Emine Canlı'yı konuk edecek. 

İçerikten:

"Mevcut çalışma, Walter Benjamin’in “tarih” kavramı üzerinden geliştirilen
bir politik praksis imkanını sorgulamaktadır. Tarih kavramı bu çalışmada geleneksel deneyim ve tarih kuramı eleştirisi içeren bir “monad” olarak ele alınmaktadır. Tarih ile deneyim arasındaki ilişkiyi sorgulamak, Benjamin’in tarih kavramının politik olduğu kadar epistemolojik referanslar da içerdiğini açığa çıkarmaktır. Fakat bu, her politik felsefe kuramının epistemolojisinin çıkarılabileceği savını imlememektedir. Politik praksis kavramı çalışmada bu noktada ileri sürülmektedir. Politik praksis, deneyim kuramını tarihsellik eleştirisine tabi tutmak ve tarih kavramına eşlik edecek özgün bir deneyim kuramı geliştirerek özgürlüğe alan açmayı imlemektedir. Bu amaçla çalışmada, geleneksel deneyim kuramı eleştirisi yapılmakta ve Benjamin’in geliştirdiği tarih kuramının Ursprung ve Urgeschichte kavramları üzerinden lineer tarih eleştirisi sunmaya çalışılarak “tarihte Kopernik devrimi” iddiası derinleştirilmeye çalışılmaktadır. Son olarak poisesis ve praxis kavramları aracılığıyla Benjaminci tarihin yeni bir “tarih yazımı” veya “tarih felsefesi” değil, tarihsel özneleri özgürleştirecek imkanları amaçladığına işaret edilmektedir."

 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.