MAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Dil, Söz ve Fesahat: Cürcânî'nin Sözdizim Teorisi

Taha Boyalık

13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgahtakiler toplantı dizisinin Mayıs ayı ilk toplantısında Yrd. Doç. Dr. Taha Boyalık'ın* Klasik Yayınları tarafından neşredilen Dil, Söz ve Fesahat: Cürcânî'nin Sözdizim Teorisi** kitabını tartışacak. 

Kitabın arka kapağından:

Abdülkâhir el-Cürcânî bilim hayatının ilk dönemlerinde sesbilimden cümle yapısına dilbilimin her alanında eserler veren uzman bir dilbilimci iken, sonraki dönemlerde iktidar ve bilim çevrelerindeki gelişmelerin de etkisiyle edebî eleştiri, belâgat ve dil felsefesi alanlarına yönelmiştir. Onun bilim kariyeri dikkat çekici gelişim ve dönüşümlere sahne olmuştur. Fakat geldiği son noktadan geriye dönüp bakıldığında bu kariyerin sanki tek bir şeye adandığı gözlenir: sözdizimi nazariyesi. Cürcânî’nin ilk dönem eserleri sözdizimi nazariyesini içten içe hazırlamış, sonraki eserleri ise bu nazariyenin ortaya konarak geliştirilmesine hizmet etmiştir.

Elinizdeki çalışmada, Abdülkâhir el-Cürcânî’nin dil, söz ve fesahate dair görüşleri sözdizimi nazariyesi çerçevesinde ele alınmıştır. Eserde dil ve sözün mahiyeti, dil-düşünce ilişkisi, dilsel delalet, edebî değerin kaynağı gibi dil felsefesi ve belâgatin temel meseleleri Cürcânî’nin metinlerinden hareketle derinlemesine incelenmiştir. Kavramsal ve tarihsel derinliğe sahip bu eser, İslam düşüncesinin çağdaş dönemde ihmal edilmiş olan dil felsefesi ve belâgat alanlarında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

* Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2003). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (2007) ve doktorasını tamamladı (2014). Duke Üniversitesi (2008-2009) ve Amman Üniversitesi’nde (2014-2015) misafir araştırmacı olarak çalıştı. Temel ilgi alanları tefsir, belâgat, dilbilim, dil felsefesi ve müteahhir dönem İslam düşüncesi olan Boyalık, çalışmalarını 2011 yılından bu yana İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

** Klasik Yayınlar, 2017.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.