YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Felsefi Hermenötik ve Sanat

Burhanettin Tatar

6 Nisan 2018 Cuma 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Zeynep Gökgöz moderatörlüğünde gerçekleştirilen Sanat ve Felsefe İhtisas Seminerleri isimli program dizisinin üçüncü konuğu Burhanettin Tatar* olacak. Tatar, programda felsefi hermenötik ve sanat ilişkisini ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek.

Felsefi hermenötik, sanat eserlerinin ait olduğumuz tarihsel dünya içinde kendilerine özgü anlam ufkunu ontolojik boyutlarıyla nasıl ifşa edebildiklerini araştıran ve yorumlamaya çalışan bir felsefi bilinç düzeyidir. Bu yönüyle o, sanat eserlerini estetik, formal, ideolojik, ekonomik vs. açılardan ele almaya çalışan diğer yaklaşımlardan ayrışır; bununla birlikte diğer yaklaşımların analizlerini kendi yorum tarzı içinde konumlandırmaya çalışır. Daha açık söylersek, felsefi hermenötik, sanat eserlerinin temelde ontolojik bağlamda ele alınması ve bilahare estetik, formal, ideolojik vb. yaklaşımların ortaya koyduğu soru ve sorunların söz konusu ontolojik boyuta referansla anlamlandırılması gerektiğini ileri sürer. Sunum esnasında felsefi hermenötiğin temel tutumu açısından müzik ve söz ilişkisi ile hat sanatında mekan, kurgu ve dünya sorunu, ontolojik-tarihsel boyutlarıyla irdelenmeye ve yer yer ideolojik, estetik, formal yaklaşımların ileri sürdüğü tezler değerlendirilmeye çalışılacaktır. Programda sanat eserlerinin ontolojik karakteri, gelenek ve muhafazakarlık bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla söz konusu kavramların (sanat, gelenek, muhafazakarlık) birbirlerini nasıl dönüştürdüğü tartışma konusu edilecektir.

Bu seminer ilgili herkesin katılımına açıktır. Katılmak isteyenlerin 28 Mart 2018 Çarşamba günü 18.00’a kadar web sitemizde yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.

Kayıt için TIKLAYINIZ.

Seminer tarihleri ve içerikleri şu şekildedir:

  1. Müzik ve Söz İlişkisi – 30 Mart 2018 Cuma Günü Saat 17.00-19.00 Şakir Kocabaş Salonu.
  2. Hat Sanatında Mekan, Kurgu  ve Dünya Sorunu – 31 Mart 2018 Cumartesi Günü Saat 11.00-13.00 Zeyrek Salonu.
  3. Gadamer Felsefesi Bağlamında  Gelenek, Muhafazakarlık ve Sanat İlişkisi – 6 Nisan 2018 Cuma Günü Saat 17.00-19.00 Şakir Kocabaş Salonu.

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.