MAM ROUNDTABLE MEETINGS

Bitmeyen Matem: Klasik Türk Edebiyatında Kerbela

Müslüm Yılmaz

Saturday, December 24, 2016 3:00 PM Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

"Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da siyasi emeller uğruna Emeviler tarafından öldürülmesi, Müslüman toplumların vicdanlarında derin yaralar açmış ve bu elim facianın vuku bulmasından günümüze değin Kerbelâ ve Hz. Hüseyin'i konu edinen birçok eser kaleme alınmıştır. Zamanla bu eserler, Müslüman toplumların kültüründe dinî ve edebî geniş bir literatür oluşturmakla birlikte Hz. Hüseyin'in maruz kaldığı zulme duyulan sitem, telif eserlerde konu edinmiştir. Türklerin İslamiyeti kabülünden sonraki süreçlerde telif edilen manzum ve mensur eserlerde yer yer bu konuya temas edilmiş, Anadolu'ya göç ile birlikte halk arasında okunan Maktel-i Hüseyin türündeki eserlerde bu konu geniş olarak işlenmiştir. Klasik Türk edebiyatında Kerbela hadisesi üzerine telif edilen eserler hakkında olan bu çalışma, 14. yüzyıldan bugüne kadarki süreçte Batı Türkçesi manzum, mensur olarak telif edilen maktel, mersiye, muharremiyye türündeki eserleri ihtiva etmektedir. 5 bölüme ayrılan bu çalışmada bu türdeki eserler, derlenerek tasnif edilmiş, edebî olarak değerlendirilerek tanıtılmıştır." (Tez özetinden)

Program genel katılıma açıktır. 

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).