• ANA SAYFA
  • ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
  • TAM
  • Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e İstanbullu Müzisyenlerin Sosyal Profil Analizi: Sosyal Ağlar ve Bir “Meslek” Olarak Müzik

TAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e İstanbullu Müzisyenlerin Sosyal Profil Analizi: Sosyal Ağlar ve Bir “Meslek” Olarak Müzik

Onur Öner

28 Şubat 2019 Perşembe 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Bu ay Tez-Makale programı ikinci konuğumuz Onur Öner* ile İstanbul Şehir Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi** üzerine bir oturum gerçekleştireceğiz.

 

“Bu tez Geç Dönem Osmanlı Devleti’nden Erken Cumhuriyet’e uzanan bir zaman diliminde İstanbul’da yaşamış olan bir grup müzisyeni konu edinmiştir. Müzisyenlerin tanığı oldukları sosyo-politik ve kültürel değişimlere verdikleri tepkileri analiz etmek tezin öncelikli meselelerinden birisidir. 

Tez odağına aldığı 257 müzisyenin sosyal profillerini ortaya çıkarmak için SPSS veri analiz yazılımı üzerinden çok sayıda niceliksel analize başvurmaktadır. Müzisyenlerin coğrafi dağılımları, ailelerinin sosyo-ekonomik durumu, eğitim düzeyleri, yabancı dil yeterlilikleri ve meslekleri sahip oldukları benzerlikler ve farklılıkları tartışmak için bir zemin oluşturmaktadır.

Bu çalışma İstanbul’un söz konusu zaman aralığındaki müzik haritasını oluşturmaya çalışmıştır. Müzisyenlerin şehir içerisindeki hareketliliği tespit etmek için başvurulan yoğunluk analiz metodu, mekân ve müzik arasındaki ilişkiler ağını ortaya çıkarmak içindir. Gephi yazılımı kullanılarak ortaya çıkarılan ağ analizleri, müziğin en yoğun olarak duyulduğu daireler (ilçeler) ve bunların birbirleriyle müzik üzerinden kurdukları ilişki biçimlerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Dairelerde bulunan tiyatrolar, gazinolar, tavernalar, semaî kahveleri, kıraathaneler, tekkeler, müzisyenlerin evleri ve meşk toplantılarının niceliksel analizleri şehir müziğinin yerel düzeyde nasıl üretildiğini göstermektedir.

Birbirinden farklı müzik eğitim süreçlerine odaklanmak müzisyenlerin aslında yekpare bir yapıda değerlendirilmemeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Müzisyen olma süreçleri müzikal kimliklerini de şekillendirmekteydi. Analiz edilen müzisyenlerin önemli bir kısmı için müzik sahip oldukları şehir kültürünün bir parçası; tamamlayıcısıydı ve müzikle kurdukları ilişki biçimi de kâr odaklı değildi. Fakat 20. yüzyılın başlangıcıyla hızlanan politik krizler müzisyenlerin hayatında büyük değişimlere neden olacaktı. Bu çalışma politik değişimlerin müzikteki izdüşümlerini müzik okulları (1909 ertesi) ve radyo yayıncılığı (1927) üzerinden göstermeye çalışmaktadır. Müzik tarihi için köşe taşları olarak düşündüğüm bu iki kurum, imparatorluk müziğine has çeşitlilikten yeknesaklığa adım, müziğin profesyonelleşmeye ve müzisyenliğin sosyal statü kazanmaya başlaması ve müzik içerisinde değişen kadın rolleri gibi pek çok açıdan tartışmaya açılmaktadır.”

 

* Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi

** İstanbul Şehir Üniversitesi, 2018

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.