YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Edebiyat ve Felsefenin Kavşağında Sinema

Mehmet Ulukütük

28 Aralık 2017 Perşembe 18:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Sanat Araştırmaları Merkezi, EdebiyatSinema başlıklı program dizisinin bu oturumunda, edebiyatın sinemayla etkileşimini incelemeye devam ediyor.

Dizinin üçüncü oturumunda Mehmet Ulukütük’le*, sinemanın sadece sinemadan yola çıkılarak anlaşılamayacağı, sinemanın edebi bir tahayyül ve felsefi bir tefekkürün ufuklarında yeniden ama yeniden temaşa edilmesinin imkânları üzerine konuşulacaktır. 

Edebi tahayyülün mimesis’i ile sinemanın katharsis’i arasında egzistansiyel ve ontolojik çatallanma noktaları ifşa edilmeye çalışılacak, felsefi tefekkürün sınırları içinde, çıkan sonuçlar tahlil ve tasavvur edilemeye çalışılacaktır.  

 

*1979 yılında Gaziantep’te doğdu. 1998 yılında Ömer Özmimar İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 2003 yılında İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2005-2008 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Mantık Anabilim dalında hazırladığı Anlama ve Gelenek: Hans Georg Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu adlı teziyle Yüksek Li­sans eğitimini tamamladı. 2008 yılında Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi Anabilim dalında hazırladığı Muhammed Âbid el-Câbirî’de Din-Akıl İlişkisinin Epistemolojik Analizi adlı çalışmasıyla doktor oldu. (2013) Felsefe, edebiyat ve eğitim dergilerinde Batı, İslam ve Osmanlı düşüncesi bağlamında, din, dil ve hermeneutik eksenli pek çok makalesi, Uluslararası ve Ulusal pek çok sempozyumda tebliğleri yayımlandı. Muş Alparslan, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Araştırma Görevlisi ve İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimlerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Halen Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İLGİLİ YUVARLAKMASALAR

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.